Tiếp nhận 500.000 liều vaccine phòng COVID-19 do Argentina trao tặng