Tiếp tục ưu tiên cấp tiếp vaccine cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam