00:00

Tiết lộ số người chết sau khi TT Biden lần đầu hạ lệnh tấn công Syria

TIN LIÊN QUAN