Tiêu hủy 54 con heo bị dịch tả heo châu Phi tại Bến Tre