Nhân sự mới

Tiểu sử hoạt động Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Tại kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 31/10/2020, tại kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/tieu-su-hoat-dong-pho-bi-thu-tinh-uy-chu-tich-ubnd-tinh-quang-ninh/674565.vnp

Tags: Nguyễn Tường văn  |  Quảng Ninh  |  họp chuyên đề