Tỉnh Quảng Trị đẩy nhanh bao phủ vaccine phòng COVID-19