Tỉnh Vĩnh Phúc kêu gọi đầu tư 58 dự án ưu tiên đến năm 2025

Các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư của Vĩnh Phúc trong 5 năm tới bao gồm các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, đầu tư cấp nước sinh hoạt, các dự án trong lĩnh vực giáo dục, y tế...

Công nhân nhà máy nước Vĩnh Tường kiểm tra chất lượng nước sau xử lý tại một công trình cấp nước liên xã tại huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc). (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Quyết định 2906/QĐ-UBND phê duyệt danh mục 58 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; trong đó, 48 dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 760 triệu USD và gần 6.000 tỷ đồng; 10 dự án khác do nhà đầu tư tự tính toán các mức đầu tư cho mỗi công trình dự án.

58 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư bao gồm các dự án lớn; dự án xây dựng chợ; đầu tư hạ tầng khu công nghiệp; các dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp; đầu tư cấp nước sinh hoạt; các dự án trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường và các dự án đầu tư trực tiếp khác.

Điển hình là dự án tổ hợp khách sạn 5 sao và vui chơi giải trí tại xã Nam Viêm, thành phố Phúc Yên với mức đầu tư 100 triệu USD; dự án khu du lịch sinh thái Hồ Vân Trục và hồ Bò Lạc tại huyện Lập Thạch và Sông Lô mức đầu tư 100 triệu USD; dự án Chợ Lập Thạch, tại thị trấn Lập Thạch mức đầu tư 100 tỷ đồng; dự án chợ Hương Canh, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên mức đầu tư dự kiến 75 tỷ đồng.

Vĩnh Phúc đã phân chia theo nhóm và lĩnh vực đầu tư. Trong tổng số 58 dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn nêu trên, tỉnh chia 3 dự án quy mô lớn (dự án tổ hợp khách sạn 5 sao và vui chơi giải trí tại xã Nam Viêm, thành phố Phúc Yên với mức đầu tư 100 triệu USD; dự án khu du lịch sinh thái Hồ Vân Trục và hồ Bò Lạc tại huyện Lập Thạch và Sông Lô mức đầu tư 100 triệu USD và dự án đường sắt nội bộ thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 200 triệu USD); 4 dự án xây dựng chợ; 5 dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp; 11 dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp; 8 dự án cấp nước sinh hoạt; 4 dự án trong các lĩnh vực vực giáo dục, y tế, môi trường và 23 dự án đầu tư trực tiếp khác.

Hình thức kêu gọi đầu tư dự kiến là đấu thầu, đấu giá, đầu tư trực tiếp, đầu tư theo hình thức hợp tác công tư PPP, đầu tư trực tiếp hoặc vay vốn ưu đãi ODA. Tiến độ của các công trình quy mô nhỏ, ít phức tạp dự kiến từ 1 đến 3 năm và dự án có quy mô lớn, khối lượng công việc nhiều tiến độ kéo dài 4 đến 5 năm.

Cùng với dự án ưu tiên đầu tư nêu trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũng phê duyệt danh mục các dự án hạn chế đầu tư; các dự án không thu hút đầu tư từ 2021-2025. Phần lớn danh mục các dự án hạn chế đầu tư, các dự án không thu hút đầu tư mà tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt liên quan tới công nghệ lạc hậu, nguy cơ ô nhiễm môi trường sinh thái./.

Theo Nguyễn Trọng Lịch/VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/tinh-vinh-phuc-keu-goi-dau-tu-58-du-an-uu-tien-den-nam-2025/752991.vnp

Tags: kêu gọi đầu tư  |  du lịch  |  hạ tầng  |  công nghệ  |  ô nhiễm môi trường