Tinh điểm bằng nhận xét với tất cả các môn liệu có khả thi?

Thông tư 26/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS-THPT, có hiệu lực từ tháng 11 năm ngoái thì giáo viên phải vừa nhận xét vừa cho điểm với tất cả các môn. Điều này sẽ giúp cho học sinh nắm được điểm mạnh, yếu của mình để có động lực phấn đấu trong từng môn học. Tuy nhiên, việc phải nhận xét cùng lúc vài trăm học sinh đối với giáo viên ở 1 số bộ môn là rất khó khăn, nếu làm không tốt sẽ dẫn đến tình trạng nhận xét theo kiểu đối phó.

Chủ nhật, 24/01/2021 18:04

Thời sự

Ước mơ của con 14:20

Ước mơ của con

Thứ hai, 01/03/2021 | 15:22