Tình hình dịch COVID-19 ngày 28/10: Thế giới trải qua ngày tồi tệ với hơn 7.000 người tử vong