Tình hình dịch COVID-19 sáng 29/11: Thế giới có hơn 261,7 triệu ca mắc