Tình hình dịch bệnh tại Đức đang nghiêm trọng hơn bao giờ hết