Tình huống chưa từng có, ông chủ nghìn tỷ hốt hoảng lo lắng