Tình sóng gió, trái ngọt và chuyện ly hôn của vợ chồng Đan Trường