Tổ công tác đặc biệt của Bộ LĐ-TB&XH đốc thúc các tỉnh phía Nam thực hiện Nghị quyết 68