Toàn TP.HCM vẫn ở 'vùng vàng', có 3 quận, huyện tăng cấp độ dịch