Toàn cảnh vụ truy tố ông Nguyễn Đức Chung trong gói thầu số hóa