Toàn thế giới đã ghi nhận 229,45 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2