Tóc Tiên 'comeback' sau vụ bênh vực Hồ Văn Cường, dân tình chỉ dán mắt vào vòng 1 'ngồn ngộn'