Tổng Công ty Tân cảng SG ủng hộ 50 tỷ đồng cho Quỹ vaccine