Tổng Giám đốc Bayer Việt Nam bị phạt 30 triệu đồng vì phát tán tài liệu có 'đường lưỡi bò' phi pháp