Cập nhật tình hình Covid-19

Tổng cục Thuế khuyến cáo doanh nghiệp sắp hết thời gian gia hạn nộp thuế do khó khăn Covid-19

Sau 5 tháng thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng tháng 3/2021 và quý 1/2021 để hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn do Covid-19, đến nay thời gian sắp hết. Tổng cục Thuế khuyến cáo doanh nghiệp nộp tiền thuế đúng hạn, tránh trường hợp bị tính tiền phạt chậm nộp

Các doanh nghiệp lưu ý,sắp hết thời gian gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng để hỗ trợ khó khăn do Covid-19. Ảnh: Expertis

Theo tổng Cục thuế, Triển khai Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2021 nhằm nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh bị tác động tiêu cực bởi dịch bệnh Covid-19, đến nay sau 5 tháng thực hiện và thời gian gia hạn sắp hết.

Tại Nghị định 52/2021/NĐ-CP, Chính Phủ đã gia hạn thời hạn số thuế GTGT phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2021 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2021 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức.

Thời gian gia hạn là 5 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 3 đến tháng 6năm 2021 và quý 1, quý 2 năm 2021; thời gian gia hạn là 4 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7 năm 2021; thời gian gia hạn là 3 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8 năm 2021.

Như vậy, với trường hợp người nộp thuế kê khai thuế GTGT theo tháng thì người nộp thuế sẽ phải nộp tiền thuế phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3/2021 chậm nhất ngày 20/9/2021.

Trường hợp người nộp thuế kê khai thuế GTGT theo quý thì tiền thuế phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế quý I/2021 sẽ phải nộp chậm nhất ngày 30/9/2021.

Để tránh việc nộp chậm tiền thuế, cơ quan Thuế khuyến cáo người nộp thuế lưu ý các doanh nghiệp có kế hoạch nộp tiền thuế đúng hạn, tránh trường hợp sẽ bị tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế khuyến cáo doanh nghiệp nộp tiền thuế đúng hạn, tránh trường hợp bị tính tiền phạt nộp chậm. Ảnh: thoibaotaichinh.vn.

Theo Nhã Vy/Tiêu Dùng Link Gốc:           Copy Link
https://tieudung.vn/doanh-nghiep/tong-cuc-thue-khuyen-cao-doanh-nghiep-sap-het-thoi-gian-gia-han-nop-thue-do-kho-khan-covid-19-58145.html

Tags: Covid 19  |  Expertis Theo  |  Tại Nghị  |  Chính phủ  |  6năm 2021  |  Luật Quản