Tổng duyệt phương án dẫn đoàn Đại hội Đảng XIII

Sáng 22/1, hàng trăm phương tiện đang tham gia buổi tổng duyệt phương án dẫn đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thứ sáu, 22/01/2021 14:41

Thời sự