Tổng thống Hoa Kỳ kêu gọi hợp tác toàn cầu

Lần đầu tiên phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với tư cách Tổng thống Hoa Kỳ, ông Joe Biden kêu gọi sự hợp tác trên toàn thế giới nhằm ứng phó với những thách thức toàn cầu cấp bách hiện nay như đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu cùng nhiều vấn đề khác.

Thứ tư, 22/09/2021 22:50

Thời sự

Make in Vietnam - Tập 1 09:32

Make in Vietnam - Tập 1

Thứ tư, 27/10/2021 | 17:02
Hoàn thành sứ mệnh 03:08

Hoàn thành sứ mệnh

Thứ tư, 27/10/2021 | 17:00
Vững vàng trong mùa dịch 24:29

Vững vàng trong mùa dịch

Thứ tư, 27/10/2021 | 16:32