Tổng thống Joe Biden khẳng định vai trò lãnh đạo của Mỹ trong phát biểu tại Đại hội đồng LHQ