Tổng thống Mỹ khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ ASEAN-Mỹ