Trà Vinh: Mở lại 3 bệnh viện dã chiến để thu dung bệnh nhân COVID-19