Trải lòng của bác sĩ thể thao tại VBA: Là người dậy sớm nhất và cũng ngủ muộn nhất đội