Trải lòng của nữ tình nguyện viên chăm sóc F0 mắc kẹt tại Sài Gòn