Trận chiến sinh tử giữa cóc và rắn độc, kẻ đi ăn có giành chiến thắng?

Bị rắn độc tóm được, con cóc phồng to cơ thể như một quả bóng để làm con rắn không thể nuốt được, tuy nhiên, kết cục là kẻ đi săn vẫn giành chiến thắng.

Thứ tư, 24/02/2021 13:17