Trang phục dân tộc Miss Universe 2019: Giữa muôn vàn kiệt tác, Cà phê phin của Hoàng Thùy đi nước cờ thông minh nhờ báu vật quốc gia