00:00

Tranh cãi hình ảnh Thủy Tiên tặng thuyền cứu trợ lũ lụt miền Trung nhưng chỉ để tên riêng 2 vợ chồng

TIN LIÊN QUAN