Tranh cãi sau việc Công Vinh - Thủy Tiên công khai 18.000 tờ sao kê từ thiện