Trao 100.000 suất ăn 'thảo thơm cơm nhà' cho cán bộ y tế tuyến đầu ở các tỉnh phía Nam