Trao tặng thiết bị y tế chống dịch COVID-19 cho Công an Cần Thơ