Trẻ em ở Indonesia tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới, chuyên gia tiết lộ lý do?