Trẻ em trong độ tuổi từ 5-14 có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao nhất