Trên trang Wikipedia bất ngờ để nghệ danh của Chi Pu

Lúc đầu, nghệ danh của Chi Pu trên trang web này trùng khớp với tên gọi hiện tại, tuy nhiên, mới đây đã bị sửa thành một cái tên kém duyên khiến cư dân mạng không khỏi thắc mắc.

Thứ sáu, 03/09/2021 10:17

Giải trí

Những bông hoa giữa đời 25:41

Những bông hoa giữa đời

Thứ hai, 18/10/2021 | 15:20
Làn điệu hát Xoan Phú Thọ 12:09

Làn điệu hát Xoan Phú Thọ

Thứ ba, 12/10/2021 | 14:10