Trí tuệ nhân tạo có thể tranh luận với con người không?

Trí tuệ nhân tạo không còn là điều xa lạ với con người. Tuy nhiên, sẽ ra sao nếu con người tranh luận với trí tuệ nhân tạo?

Thứ năm, 21/05/2020 09:09

Kinh doanh