Triều Tiên bắn pháo hoa rực trời, tiết lộ vũ khí đẩy lùi mọi chiến tranh

Thứ ba, 28/07/2020 20:15

Thế giới