Trợ lý CLB Hải Phòng: 'Chúng tôi nợ người hâm mộ Hải Phòng'