Trở thành thành viên Hội đồng Chấp hành UNESCO là cơ hội tốt để Việt Nam thể hiện 'trách nhiệm kép'

Baoquocte.vn. Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam cho rằng việc Việt Nam vừa trúng cử thành viên Hội đồng Chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2021-2025 là kết quả của quá trình triển khai bài bản, đồng bộ kế hoạch ứng cử trong nhiều năm qua.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.

Việt Nam vừa mới trúng cử thành viên Hội đồng Chấp hành Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) nhiệm kỳ 2021-2025 với tổng số phiếu 163/178 tổng số phiếu, đạt gần 92%. Thứ trưởng có thể chia sẻ về tin vui này?

Năm 2021 thực sự là một năm có nhiều tin vui của đối ngoại đa phương. Tháng 6 vừa qua, Việt Nam đã trúng cử thành viên Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2005 về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa nhiệm kỳ 2021-2025.

Tháng 8, Việt Nam trúng cử thành viên Hội đồng Khai thác Bưu chính của Liên minh Bưu chính thế giới nhiệm kỳ 2022-2025.

Và ngày 17/11 hôm nay, Việt Nam là một trong 27 nước trúng cử thành viên Hội đồng Chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2021-2025 với số phiếu rất cao (163/178).

Đây là lần thứ 5 Việt Nam trúng cử thành viên Hội đồng Chấp hành UNESCO. Bốn lần trước diễn ra vào các năm 1978-1983, 2001-2005, 2009-2013 và 2015-2019.

Thứ trưởng cho biết về nguyên nhân của thắng lợi và ý nghĩa của việc trở thành thành viên Hội đồng Chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2021-2025?

Trở thành thành viên Hội đồng Chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2021-2025 thể hiện chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Thời gian qua, Việt Nam đã được bầu vào nhiều vị trí quan trọng của Liên hợp quốc, ASEAN, UNESCO… Chúng ta đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm ứng cử, bầu cử tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Đây là kết quả của quá trình triển khai bài bản, đồng bộ kế hoạch ứng cử trong nhiều năm qua của Việt Nam; là nỗ lực, quyết tâm và sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Ngoại giao với các bộ, ngành liên quan cũng như sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan trong và ngoài nước.

Việc Việt Nam trúng cử thể hiện vị thế và uy tín ngày càng cao của đất nước trên trường quốc tế; là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế với những đóng góp của Việt Nam trong quan hệ với UNESCO.

UNESCO là một trong các tổ chức chuyên môn quan trọng của Liên hợp quốc, phụ trách hợp tác về giáo dục, khoa học, văn hóa và thông tin-truyền thông.

Đây đều là những lĩnh vực nền tảng gắn liền với sự phát triển quốc gia và góp phần vào gìn giữ hòa bình trong khu vực và trên thế giới.

Trở thành thành viên Hội đồng Chấp hành là cơ hội tốt để Việt Nam thể hiện 'trách nhiệm kép' của Việt Nam trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia, tận dụng các ý tưởng, sáng kiến của UNESCO phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước một cách bền vững, đồng bộ và toàn diện.

Đồng thời, Việt Nam sẽ có cơ hội đóng góp thực chất vào các vấn đề quốc tế mà UNESCO đang quan tâm thúc đẩy.

Theo Xin cảm ơn Thứ trưởng!/Thế giới và VN Link Gốc:           Copy Link
https://baoquocte.vn/tro-thanh-thanh-vien-hoi-dong-chap-hanh-unesco-la-co-hoi-tot-de-viet-nam-the-hien-trach-nhiem-kep-165123.html

Tags: UNESCO  |  Đại hội đồng UNESCO lần thứ 41  |  Hội đồng Chấp hành UNESCO  |  Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang  |  Pháp