Tròn 72h kể từ thời điểm yêu cầu Âu Hà My xin lỗi công khai, Nguyễn Trọng Hưng tuyên bố 'Hết giờ'