Trốn sang Trung Quốc, nghi phạm giết người dính… cách ly Covid-19