Trốn trong xe chở gia súc để qua chốt kiểm dịch, nhiều người bị phạt