Trong 1 buổi chiều, TP HCM nhận gần 3 tỉ đồng ủng hộ công tác chống dịch Covid-19