Trung Bộ có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt hơn 40 độ C