Trung Quốc công bố hiệu quả của vaccine COVID-19 với biến thể Delta