00:00

Trung Quốc dịu giọng với TT Biden, giáng đòn loạt thân tín của ông Trump

TIN LIÊN QUAN