Trung Quốc dự báo tình hình dịch có thể xấu đi trong những ngày tới