Trung Quốc đưa quân vào Afghanistan

Tin tức mới nhất về Trung Quốc đưa quân vào Afghanistan